EFFE® ME-X vedenkäsittely

EFFE® ME-X vedenkäsittelymenetelmä perustuu teknologiaan, jonka tekniikkaa ja toimintaa on kehitetty käyttäjien ja asiakkaiden tarpeisiin. Mittakaavaltaan menetelmä on skaalautuva ja sen saatavuus erilaisille vesille on erittäin joustava. Käsittelyn tuloksena epäpuhtauksien määrä laskee toivotulle tasolle.

Energiankäytöltään ja riskitasoltaan EFFE® ME-X menetelmä on alhainen ja siinä syntyvä sakka voidaan tarvittaessa ottaa hyötykäyttöön. Käsitelty vesi voidaan käyttää tuotannon prosesseissa tai johtaa vesistöön.

EFFE® ME-X -laitos mitoitetaan kohteen ympäristövaatimusten sekä paikalla suoritetun mallinnusajon pohjalta.

EFFE® -vedenkäsittelyn edut

  • Perustuu luontaiseen biologiseen puhdistukseen.
  • Hapen liukeneminen veteen on erittäin tehokasta ja kestävää.
  • Kaasumaiset aineosat poistuvat käsittelyssä.
  • Vähentää merkittävästi ympäristökuormaa ja kemikaalien käyttöä.
  • Suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön huomioiden pohjoisen olosuhteet.
  • Sakan talteenotto hyötykäyttöön.
  • Menetelmän avulla veden pH pyrkii asettumaan neutraalin alueelle.

EFFE® ME-X sopii liuenneita metalleja ja ravinteita sisältäville vesille

Vedessä elää luontaisesti bakteereja ja eliöitä, jotka voivat hajottaa haitallisia kemikaaleja tai muuttaa haitallisia aineita toiseen muotoon. Happi edistää happea tarvitsevien mikrobien kasvua ja EFFE® luo niille suotuisat olosuhteet, jolloin niiden kyky kasvaa, lisääntyä ja hajottaa haitta-aineita paranee.

EFFE® ME-X vedenkäsittelyssä veden rakenne rikkoutuu ja veteen liukenee happea, raskasmetallit ja ravinteet muuttavat osittain muotoaan, samalla kaasumaiset yhdisteet pääsevät poistumaan ja luontainen biologinen hajotus lisääntyy. Käsittelyä ja kiintoaineen poistoa tehostetaan kohteeseen parhaiten soveltuvilla ravinteilla, koagulanteilla ja muilla apuaineilla.

Online-mittaukset ja SCADA -järjestelmä kuuluvat vedenkäsittelyyn. EFFE® -laitteisto skaalautuu automaattisesti veden määrässä tai laadussa tapahtuvien muutosten mukaan.

Laitos ei vaadi suuria investointeja ja sen käyttö kuluttaa tehoonsa nähden vähän energiaa. Laitteiston toiminta-aika voidaan tarvittaessa jaksottaa veden laadun, määrän, tietyn vuorokauden-, vuodenajan tai tietyn lämpötilan mukaan tapahtuvaksi.

EFFE® ME-X laitteistoja on saatavissa eri kokoja virtaamasta riippuen 5, 12 tai 50 m3/h sekä niiden yhdistelminä ja kerrannaisina.