EFFE® GX -menetelmä

EFFE® GX-menetelmällä käsitellään orsivesiä. Vesi nostetaan pumpuilla EFFE® -yksikköön, jossa ejektorisuuttimet siirtävät ilmassa olevaa happea veteen. Käsittelyssä vesi rikotaan ja vedestä vapautuu kaasufaasina siihen liuenneena olevia kaasuja – kuten radon, hiilidioksidi, metaani, arseeni, rikkivety –, jotka poistetaan prosessista.

EFFE® GX-menetelmään on valittu kantoaine, jonka on todettu parhaiten soveltuvan biofilmin kasvattamiseen vastaavanlaisissa olosuhteissa. Osa veden epäpuhtauksista muuttuu prosessissa liukoisista muodoista liukenemattomiksi. Biofilmistä irtaantuva lietesakka laskeutuu säiliön pohjalle, josta se pumpataan lietesäiliöön.

Selkeytysvaiheen jälkeen vesi johdetaan suodatusvaiheeseen, josta vesi lasketaan puhdistettuna poistoaltaaseen.