MAAMITTAUKSET

Adcon SM1 – maakosteus

Tämän sensorin avulla maakosteuden ja maan lämpötilan mittaus on mahdollista 10-15 cm:n välein aina 1,5 metrin syvyyteen asti. SM1 soveltuu hyvin esimerkiksi viljely-, keinokastelu- ja maantäyttöalueille. Data kerätään SDI-12 väylää käyttäen. SM1:n maahan upotettava osa on halkaisijaltaan vain 32 mm, saatavilla olevat pituudet 300, 600, 900, 1200 ja 1500 mm.

Lataa esite

Adcon WET – lehtikosteus

Lehtikosteussensori on kehitetty tarjoamaan käyttäjilleen yksinkertaisen ja vähän huoltoa tarvitsevan vaihtoehdon. Laitteen teflonilla pinnoitettu keraaminen levy jäljittelee aidon lehden pintaa, josta mitataan kasvien taudinaiheuttajien mallinnukseen ja haihtumisen laskentaan tarvittavaa kuiva-kostea -tietoa. Sensorin tekemien mittausten perusteella voidaan suunnitella myös rikkakasvien torjuntaruiskutuksia. WET-sensori soveltuu osaksi maatalousalueiden sääasemia tai taudinaiheuttajien mallintamiseen.

Lataa esite

Stevens Water HydraProbe II SDI-12 -maakosteus

Vankkatekoinen maaperäsensori kosteuden, suolaisuuden ja lämpötilan mittaamiseen. Ryömimätön, täysin kalibrointi- ja huoltovapaa laite takaa luotettavat mittaustulokset vuodesta toiseen. Anturi on suosittu arktisten alueiden ilmaston tutkimuksissa, maalämpöenergian budjetoinneissa, roudan ja kuivuuden mittauksissa, maanvyöryjen ennustuksissa ja kompostoinnin etenemisen mittauksissa. Mittalaite on halkaisijaltaan 42 mm ja pituudeltaan 124 mm. Kaapelipituus on 1…60 m.

Lataa esite

Lufft SHM 30 -lumensyvyys

Kompakti ja kustannustehokas lumensyvyyssensori, jonka laskennallinen huoltovälitarve on yli 40.000 tuntia. Laite mittaa sekunneissa lumensyvyyden 10 metriin asti millimetrin tarkkuudella. SHM 30 lähettää silmille vaaratonta laservaloa, jonka avulla mittauksia voidaan tehdä 30 metriin asti. Toisin kuin ultraäänimittaukseen perustuvat lumensyvyysmittarit, SHM 30 on riippumaton lämpötilojen vaihtelusta. SHM 30 sopii sääasemien ja sääpalveluiden mittausanturiksi, lento-, maantie- ja rautatieliikenteen mittausasemille sekä lumen syvyysmittauksiin talviurheilualueille.

Lataa esite

Depos T-Profiler – profiloiva lämpötilamittaus

Depos® T-Profiler määrittää lämpötilajakaumaa vedessä tai maassa itsenäisesti ja
jatkuvatoimisesti. Jos T-Profiler halutaan yhdistää vedenlaadun mittauksiin – kuten
suolaisuus, klorofylli, sähkönjohtokyky, sameus, happipitoisuus – saadaan kattava kuva
vesistön tilasta. Depos® T-Profiler on helppokäyttöinen, vain liittimen kiinnittäminen. Sen kaapeli on
kemikaaleja, kuumuutta, auringonvaloa ja otsonia kestävä sekä liukenematon.

Käyttökohde-esimerkkejä vedessä:

 • Vesistöjen pysty- tai vaakasuuntaisten lämpötilojen mittaaminen sekä
  lämpötilajakauman muodostaminen.
 • Voimalan jäähdytysvesien vaikutus lähialueen veden lämpötiloihin.
 • Talviaikaisen sulan muodostuminen jääpeitteeseen.
 • Veden ottopaikkojen ja purkupaikkojen lämpötilat.
 • Veden lämpötilan nousunopeuksien havainnointi.
 • Veden kerrostuneisuuden tarkkailu.
 • Sedimenttien lämpötilaerot.

Käyttökohde-esimerkkejä maassa:

 • Maaperän pysty- tai vaakasuuntaisten lämpötilojen mittaaminen sekä
  lämpötilajakauman muodostaminen.
 • Aumojen ylikuumenemisen ehkäisy.
 • Routasyvyyden seuranta.
 • Patoturvallisuus – lämpötilan muutos patorakenteissa kertoo
  vuotokohdan.
 • Lämpötilojen reaaliaikainen seuranta kuivatuksessa tai kompostoinnissa.
 • Biologisten prosessien etenemisen seuranta.
 • Maaperän in situ -puhdistus.

Anturin halkaisija on vain 10 mm, pituus (1-100 metriä) ja sensoriväli ovat valittavissa (min.
100 mm). Lämpötila-alue on – 55°C … + 100 °C.

Ota yhteyttä

TIEDONSIIRTO JA DATALOGGERIT

OTTnetDL 500/1000 -dataloggerit

Dataloggeri, joka on suunniteltu erityisesti hydrologisten ja meteorologisten asemien ammattikäyttäjille, sensoreiden konfigurointiin, datan tallentamiseen ja tietojen välittämiseen. netDL on erittäin vähän virtaa kuluttava ja tarjoaa joustavat datansiirtovaihtoehdot internetin tai matkapuhelinverkon välityksellä. Tavallisella selaimella voi ottaa samanaikaisen yhteyden netDL-laitteeseen kytkettyihin sensoreihin ja asetella esim. mittausrajat. Paikallisesti netDL:ään voi liittää kannettavan tietokoneen tai älypuhelimen USB-liitynnällä.

Lataa esite

Adcon A723 addIT Series 4- radioverkkomodeemi

Erittäin suosittu radioverkossa 432-470 MHz toimiva UHF-modeemi, johon voi kytkeä kymmeniä sensoreita ilman ulkoisia adaptereita. Laite on kustannustehokas. Yksittäisen UHF-modeemin kantoalue RA440-tukiasemaan on noin 1 km, mittausasemia voi näin yhdistää edullisesti mittausverkoksi. RA440-modeemista tiedot lähtevät edelleen GSM/GPRS-yhteydellä palvelimelle. A723-modeemi toimitetaan pitkäkestoisella NiMH-akulla, jota voidaan ladata aurinkopaneelilla. Suosittuja käyttökohteita ovat pohjavesien tarkkailujärjestelmät, orsivesien monitorointi, pintavesikohteet, tulva- ja patotarkkailu sekä kastelujärjestelmät.

Lataa esite

Adcon A753 addWAVE Series 4 – GSM/GPRS modeemi

Tehokas ja monikäyttöinen dataloggeri on ammattilaisen valitsema laajojen mittausverkkojen monitorointityökalu, jota on saatavilla UHF-modeemina tai GSM/GPRS-versiona. UHF-verkossa se voi toimia samanaikaisesti itsenäisenä dataloggerina ja lisäksi kerätä tiedot esimerkiksi A723 addIT -ala-asemilta jopa 100 km:n päästä, ja lähettää tiedot edelleen RA440-tukiasemaan jopa 20 km päähän. A753 toimii aurinkopaneelilla ladattavalla NiMH-akulla. Suosittuja käyttökohteita addWAVE-modeemille ovat ammattilaisten sääasemat, tuulimittaukset, vedenlaadun moniparametrimittaukset, maatalouden haihdunta- ja maakosteusmittaukset, patoturvallisuus- ja tulvamittaukset.

Lataa esite

Adcon A850 Base Station 5 – keskusyksikkö

Jokaisen ADCON tietoverkon ydin, olkoon se GSM/GRPS, UHF tai näiden yhdistelmä. A850 tietää milloin ja miten hakea data lähettimeltä. A850 kautta pystyy myös konfiguroimaan kaikkia yksikköön liitettyjä lähettimiä käymättä kentällä. Verkossa, jossa käytetään vain GSM/GRPS -lähettimiä tarvitset ainoastaan A850 keskusyksikön. Jos käytössäsi on UHF -radiolähettimiä, tarvitaan myös langaton A440 modeemi. A850 on saatavana useana versiona, joihin voidaan liittää 5-1000 lähetintä.

Lataa esite

Adcon RA440 UHF-koontiasema / GSM-lähetinasema

Tiedonsiirtoyksikkö RA440 lukee addIT-dataloggereihin tallentuneet mittaustiedon tunnin välein ja lähettää tiedot kaksi kertaa vuorokaudessa esimerkiksi Adcon LiveData -pilvipalveluun tai omaan järjestelmäänne.

Lataa esite