PINTA- JA POHJAVESI

OTT PLS – paineanturi

OTT PLS – Pinnankorkeusanturi mittaa lämpötilan ja vedenpinnan korkeuden paine-eromittauksen avulla. Mittausalue 0-4m, 0-10m, 0-20m, 0-40m tai 0-100m, mikä mahdollistaa anturin käytön useissa eri kohteissa. Ruostumaton teräskuori, erikoisvahvisteinen kaapeli ja keraaminen mittauskalvo tekevät paineanturista pitkäikäisen ja toimintavarman. OTT PLS kytketään ulkoiseen dataloggeriin. Kaapelipituudet: 1…100m (SDI-12), 1…1000m (SDI-12 via RS-485) 1…1000m (4…20mA).

Lataa esite

OTT CBS – kuplailuputki

OTT CBS – Kuplailuputki soveltuu pitkäaikaiseen ja tarkkaan veden syvyyden ja pinnankorkeuden mittaamiseen paine-eroa hyödyntämällä. OTT CBS käyttää epäsuoraa mittausjärjestelmää, joka mahdollistaa elektronisten osien asennuksen pois vedestä ja suojaan sään vaikutukselta. OTT CBS on helppokäyttöinen, kuluttaa vähän energiaa eikä tarvitse erillistä ohjelmaa toimiakseen, koska asetukset tehdään DIP-säätimillä.  Laite on helppo liittää olemassa oleviin mittausverkkoihin ja mittausasemiin. OTT CBS soveltuu lähes kaikenlaisiin käyttöympäristöihin jäte- ja suotovesistä patoaltaisiin ja jokiin.

Lataa esite

OTT ecoLog 500 All-in-one paineanturi ja dataloggeri

OTT ecoLog 500 – All-in-one paineanturi ja dataloggeri on itsenäisesti toimiva veden pinnankorkeuden ja lämpötilan seurantaan suunniteltu dataloggeri ja lähetin, jonka käyttö vähentää merkittävästi maastokäyntejä. OTT ecoLog 500 soveltuu hyvin pohjaveden, kanavien, järvien, kosteikkojen ja murtovesialueiden mittauksiin. Vaihtoehdot ecoLog 500:n keräämän datan ja hälytysten lähettämiseen ovat SMS, FTP/HTTP ja sähköposti. OTT ecoLog 500 asennetaan kokonaisuudessaan mittakaivon tai havaintoputken sisään, jolloin ilkivallan riski saadaan minimoitua.  OTT ecoLog 500 tarvitsee erittäin vähän huoltoa. Virtalähteenä käytetään lithium-akkua (kesto jopa 5 tai 10 vuotta) tai C-tyypin alkaliparistoja (kesto jopa 2 vuotta).

Lataa esite

OTT RLS – kosketukseton pinnankorkeus

OTT RLS – Veden pinnankorkeuden vaihtelujen seurantaan suunniteltu tutkamittaus asennetaan kiinteästi sillan tai laiturin alle tai lähes mihin tahansa kiinteään asennusalustaan mitattavan vesipinnan yläpuolelle. OTT RLS laskee mittaustuloksista pois aaltojen vaikutuksen ja antaa tarkkoja mittaustuloksia. Laite sopii myös hankaliin ja vaikeapääsyisiin tai kaukana oleviin kohteisiin, myös vesialueisiin, joissa on tiheä kasvusto tai korkea sedimenttipitoisuus. OTT RLS on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien dataloggereiden kanssa ja kuluttaa vain vähän virtaa. OTT RLS mittausalue on 0,8 – 35m ja liitännät ovat 4…20mA, SDI-12 tai RS-485. Dataloggeri ja virtalähde on mahdollista sijoittaa jopa 1000 metrin päähän laitteesta.

Lataa esite

Depos® HW12 All-in-one tulva-asema

Tulva-asema veden pinnankorkeuden aktiiviseen seurantaan. Siihen kuuluu pinnanmittausanturi (kuplailuputki), dataloggeri ja kamera. Depos® HW-12 mittaa ja kuvaa vedenpinnan tasoa käyttäjän määrittämin väliajoin. Virta voidaan ottaa joko akku-aurinkopaneeliyhdistelmästä tai sähköverkosta. Liete, kiintoaine, jää tai kasvillisuus eivät vaikuta mittaustuloksiin. Mittausasemaan voidaan yhdistää muita antureita, kuten vedenlaatuanturi tai sääanturi tulvariskien ennakointiin.

VEDEN LAATU

OTT ecoLog 800 All-in-one paineanturi, sähkönjohtavuus ja dataloggeri

OTT ecoLog 800 – All-in-one vedenlaatuanturi on itsenäisesti toimiva veden pinnankorkeuden, lämpötilan ja sähkönjohtavuuden seurantaan suunniteltu dataloggeri ja lähetin, jonka käyttö vähentää merkittävästi maastokäyntejä.  OTT ecoLog 800 soveltuu hyvin pohjaveden, kanavien, järvien, kosteikkojen sekä murtovesialueiden mittauksiin. Vaihtoehdot ecoLog 800:n keräämän datan ja hälytysten lähettämiseen ovat SMS, FTP/HTTP ja sähköposti. OTT ecoLog 800 asennetaan kokonaisuudessaan mittakaivon tai havaintoputken sisään, jolloin ilkivallan riski saadaan minimoitua. OTT ecoLog 800 tarvitsee erittäin vähän huoltoa. Virtalähteenä käytetään litium-akkua (kesto jopa 10 vuotta) tai C-tyypin alkaliparistoja (kesto noin 1 vuosi).

Lataa esite

Hydrolab HL 4 – moniparametrianturi

Uuden sukupolven helppokäyttöinen vedenlaadun mittaukseen soveltuva multiparametrianturi. Laite soveltuu monimuotoiseen vedenlaadun tarkkailuun. Käyttökohteina makean veden virtaamat ja joet, järvet ja altaat sekä pohjavesikaivot. Arvoja voidaan mitata reaaliajassa, tallentaa laitteen sisäiseen muistiin tai lähettää tukiaseman kautta tietokantaan. Laite on mahdollista varustaa juuri niillä sensoreilla jotka ovat mittauskohteessa tarpeelliset. Sensorivaihtoehtoina ovat: Lämpötila, sähkönjohtavuus, pH, sameus, liuennut happi (LDO), syvyys ja hapetus-pelkistyskyky (Redox/ORP).

Lataa esite

VIRTAAMA

OTT MF pro – sähkömagneettinen mittaus

MF pro on siirrettävä mittalaite, jolla määritetään yksinkertaisin toimenpitein virtaamat esim.
hule- tai jätevesikaivoissa, avo-ojissa ja kanaaleissa. Mittaustapa on sähkömagneettinen. Laite on varustettu
syvyyssensorilla, jolloin esimerkiksi usean mittauspisteen vertikaalin mittaustavassa lukijalaitteen ohjelma
ohjaa sijoittamaan mittausanturin aina oikealle syvyydelle. Laite on yksinkertainen käyttää. MF pro mittaa
virtausnopeudet (m/s) mittausvertikaaleittain reaaliaikaisesti sekä syvyydet (m) ja määrittää lopuksi kohteen
virtaaman (m 3 /s). Mittauksessa MF pro on kiinnitettynä HERES-tankoon ja mittaustanko pidetään pohjapiikillä
kiinni pohjassa. HERES-tangolla liikutetaan mittausanturia, joka sitten asemoidaan oikeaan korkoon
lukijalaitteen ohjelman antamalle syvyydelle.

Lataa esite

OTT C31 – siivikko

OTT C31 – Siivikko on useiden vuosikymmenten ajan ollut hydrologien eniten suosima virtaaman
määrityslaite. Mittaustapahtumassa veden virtaus aiheuttaa pyörimisliikkeen laitteen propelliin, laskurilaite
lukee propellin kierrosten lukumäärää ja virtaaman määritys tehdään laitekohtaisin laskutoimituksin.
Yksinkertaisimmillaan mittaukseen käytetään mittaus- tai HERES-tankoa, johon siivikko on kiinnitettynä.
Syvissä vesissä tai suurissa virtauksissa C31 -siivikkoa käytetään painotettuna köysistöön, vinssiin tai
köysirataan.

Lataa esite

OTT SLD – dopplermittaus

Kiinteästi asennettava erittäin tarkka jatkuvatoimiseen mittaukseen tarkoitettu virtaaman mittausanturi. Luonnonvesien lisäksi anturilla voidaan mitata esimerkiksi kastelu- tai prosessivesikanavia. SDL sopii erinomaisesti myös tulva-aikaan esiintyvien sedimenttipitoisten vesien mittaukseen. Laitteella voidaan mitata virtaamia aina 80 metrin uomaleveyksiin asti.

Lataa esite

OTT Qliner2 – virtaamien mittaus

OTT Qliner2 – Akustisesti mittaava, keskisuurten virtaamien mittaukseen suunniteltu mittalaite. Qliner2 mittaa samanaikaisesti virtausnopeuden sekä syvyyden aina 20 metriin asti. Mittaukset on helppo suorittaa uittamalla laitetta rannalta, sillalta tai virran poikki vedetyltä vaijerilinjalta. Mittauksen aikana Qliner2 lähettää dataa Bluetooth-yhteyden avulla, jonka kantama on jopa 150 m. Virtaamatulokset ovat käytettävissä välittömästi mittauksen päätyttyä. Yksinkertaisen mittausprosessin ja käyttöliittymän ansiosta Qliner2 on erittäin helppokäyttöinen ja varmatoiminen.

Lataa Qliner -esite
Lataa PDA -esite