EFFE® valumavesien käsittelymenetelmä on kehitetty kaivannaisteollisuuden valumavesille, mutta sitä voidaan käyttää ympäristölle haitallisten vesien käsittelyssä lukemattomissa muissa kohteissa. Tässä hankkeessa kehitetään yrityksen kansainvälistymisvalmiuksia sekä viennin ja myynnin strategioita valituilla kohdealueilla.

Hankkeen nimi: BK-Hydrometa Oy:n kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen sekä viennin ja myynnin strategiat valituilla kohdealueilla.

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 000 EUR

Hankkeen toteutuspaikka: Varsinais-Suomi, Turun seutukunta, Raisio